De gemeente Heerenveen is druk bezig om op allerlei vlakken te verduurzamen, maar er gebeurt ook al een heleboel. In deze video laten we vier voorbeelden zien van klimaatadaptatie, fairtrade, legesvrij bouwen en sociale duurzaamheid. 
Back to Top